Misyonumuz

Üniversitemiz öğrencilerine, öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, süreklilik,

verimlilik ve memnuniyetsağlamak; öğrencilere, akademik ve idari birimler ile dış kurum ya da kuruluşlara

hızlı ve güncel bilgi sunmaktır.