Kayıt Dondurma

Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, izinli sayılmak istedikleri döneme ait eğitim ücretlerinin yarısını ödemek şartı ile fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine başvurarak öğrencilik statüsünü askıya aldırmak isteyebilirler.

Bu istek ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

Öğrencilere bir defada iki dönem, tüm öğretim sürelerinde toplam dört dönem öğrencilik statüsünü askıya aldırma hakkı verilebilir.

Zorunlu haller dışında, askıya aldırma istekleri gerekçeleri ile birlikte, her dönem derslerin başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

Bu durumdaki öğrenciler, sürenin bitiminde dönem kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

İki dönem öğrencilik statüsünü askıya aldıran öğrenciler, ilk dönem sonunda öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde bir dilekçe ile fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine başvururlar.

Hastalık nedeni ile rapor alan öğrenciler, rapor süresinin bitimini izleyen üç gün içinde, raporlarını dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe ile teslim eder.